contatto

Modulo di contatto

Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A. (dawniej Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o. o.)
ul. Fabryczna 20 , 31-553 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI KRS KRS 0000982226, Kapitał zakładowy: 1.006.950,00 pln - opłacony w całości
NIP 944-20-43-784, Regon 356357380
Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A. oświadcza, że ma status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U 2019 r. poz. 118 z zm.)